Likwidacja szkód osobowych

W trosce o jakość obsługi likwidacji szkód prosimy, aby przed rozpoczęciem zgłaszania szkody przygotować wymienione poniżej dokumenty*:

  • PESEL osoby ubezpieczonej i zgłaszającej, uprawnionej do otrzymywania informacji w sprawie zgłoszonej szkody
  • dane teleadresowe
  • numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata ewentualnego odszkodowania
  • skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego (tj. od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)
  • dokładne okoliczności powstania szkody (w tym data i miejsce zaistnienia szkody)
  • oryginały rachunków/faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów powypadkowego leczenia).

Prosimy o wpisanie we wniosku o wypłatę świadczenia pełnych informacji dotyczących zgłaszanej szkody. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Działem Likwidacji Szkód: 22 584 10 00. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 17:00.

*szczegółowy wykaz dokumentów jest dostępny w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)

Zgłoś szkodę

Początek formularza

Wpisz pełny numer polisy:

Wskazówki:

Jeżeli wpiszemy numer aktualnej polisy wypełniamy wtedy wniosek elektronicznie !!!

Prowdzi nas     system!!!

Natomist jeżeli wprowadzimy zapis EDU-A/P0                  MAMY WNIOEK  PPIEROWY  I WYPEŁNIMAY RECZNIE  , A  NASTEPNIE  PRZESYŁAMY LISTEM PLECONYM NA ADRES : NAU.

  • a  numer polisy musi być identyczny jak w umowie ubezpieczenia (seria i numer polisy są dostępne w placówce, która zawarła umowę ubezpieczenia grupowego) •         wszystkie wpisywane znaki muszą być WIELKIE •         w numerze nie występują odstępy pomiędzy poszczególnymi znakami

Szkoda z tytułu ubezpieczenia NNW Szkolnego

Potrzebne dokumenty:

  • NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NASTĄPI WYPŁATA EWENTUALNEGO ODSZKODOWANIA Brak numeru rachunku bankowego i zaznaczenie opcji „PRZEKAZ POCZTOWY” spowoduje, że odbiór świadczenia będzie możliwy tylko osobiście w oddziale banku Pekao SA.
  • DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY (kliknij, aby pobrać) wraz z potwierdzeniem przez szkołę objęcia ucznia/pracownika ochroną ubezpieczeniową.
  • DOKUMENTACJA MEDYCZNA (od udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)

Pliki do pobrania:

Wniosek roszczeniowy InterRisk Ostatnia strona wniosku do uzupełnienia przez placówkę oświatowo-wychowawczą (dla szkód zgłaszanych przez stronę nau.pl)

2015/2016 – Ogólne warunki ubezpieczenia 2016/2017 – Szczególne warunki ubezpieczenia EDU PLUS dla szkolnego programu ubezpieczeniowego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA 2017/2018 – Szczególne warunki ubezpieczenia EDU PLUS dla szkolnego programu ubezpieczeniowego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA

SPOSÓB ZGŁOSZENIA SZKODY

Wniosek on-line (Kliknij, aby wypełnić) e-mail: szkody.nnw@nau.pl telefonicznie: (22) 584 10 00 fax: (22) 350 73 16

 

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa osobiście w biurze NAU: ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa wejście od Wybrzeża Kościuszkowskiego 31/33 (12 piętro)

 

Decyzja w szkodzie z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z ubezpieczenia EDU PLUS zostanie wydana po:

30 DNIACH

w przypadku kompletnej dokumentacji, liczonych od dnia

otrzymania zgłoszenia przez Dział Likwidacji Szkód NAU

14 DNIACH

w przypadku niepełnej dokumentacji,

liczonych po jej uzupełnieniu

 

SWU_Inter Risk EDU_PLUS.pdf

Likwidacja szkody. Oszkodowanie.tif.

odszkodowania za zwicniecia ,złamania, skrecenia (1)tif.

odszkodowania za zwicniecia ,złamania, skrecenia II (1)tif.

 

NASZE GRUPY
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny