Dyrektor przedszkola – mgr Teresa Seweryna Kozłowska

Wicedyrektor przedszkola  – mgr Małgorzata Bańkowska

 

Grupa I „Krasnoludki”

nauczyciele:
dyr mgr Teresa Seweryna Kozłowska
mgr Anna Porowska
pomoc nauczyciela: Irena Nosorowska
starsza woźna oddziałowa: Anna Muszyńska
 

Grupa II „Motylki

nauczyciele:
mgr Anna Klim
mgr Anna Michałowska
starsza woźna oddziałowa: Bogumiła Pruszko
 

Grupa III „Muminki”

nauczyciele:
mgr Ewelina Kalicka
mgr Emilia Zakrzewska
starsza woźna oddziałowa: Bogumiła Garlicka
 

Grupa IV „Biedronki”

nauczyciele:
dyr mgr Teresa Seweryna Kozłowska
mgr Katarzyna Grzegorczuk
starsza woźna oddziałowa: Teresa Małgorzata Urbańska
 
 
Grupa V „Pszczółki”
 
nauczyciel:
mgr Barbara Maciuszko
mgr Katarzyna Dzietczyk 
woźna oddziałowa: Małgorzata Miezian

Grupa VI „Sówki”

nauczyciel:
mgr Dorota Czaczkowska
mgr Irena Brańska
starsza woźna oddziałowa: Eugenia Praczuk
 

Grupa VII „Tygryski”

nauczyciele:
dyr mgr Teresa Seweryna Kozłowska
mgr Elżbieta Markiewicz
woźna oddziałowa: Katarzyna Słowińska
 
Grupa VIII „Jeżyki”
 
nauczyciele:
mgr Edyta Dzieżyk
mgr Anna Perkowska
pomoc nauczyciela: Maria Chrzanowska
woźna oddziałowa: Justyna Skórak
 
Grupa IX „Misie”
 
nauczyciele:
mgr Anna Jurczuk
mgr Ewelina Drągowska
pomoc nauczyciela: Iwona Orłowska
woźna oddziałowa: Justyna Skórak
 
Grupa X „Żabki”
 
nauczyciele:
mgr Jolanta Nieborak
mgr Anna Wiszniewska
woźna oddziałowa: Walentyna Dobreńczyk
 

Język angielski – mgr Marzena Olszańska
Religia katolicka – mgr Agata Antczak
Religia prawosławna – Ks. prot. Władysław Masajło

Personel administracyjno – obsługowy:

Teresa Sawicka- starszy  intendent
Tomasz Tarnacki- konserwator
Elżbieta Skorulska – szefowa kuchni
Alina Karolczuk – pomoc kuchenna
Julita Snarska – pomoc kuchenna
Barbara Snarska – pomoc kuchenna
NASZE GRUPY
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny