beznazwy


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Cel projektu: zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu w Kleosinie poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 135 dzieci (67M,68K) oraz 15 nauczycielek w okresie od 03.2017 r. do 08.2018 r.

Planowane efekty:

  • utworzenie dodatkowych 75 miejsc wychowania przedszkolnego,
  • poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 2 dzieci z niepełnosprawnościami
  • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 60 dzieci (30 K, 30 M)
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 15 nauczycieli
  • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu:930 770,77

Wkład Funduszy Europejskich: 790 760,43

NASZE GRUPY
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny