beznazwy

Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć z pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku na potrzeby projektu  „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Kleosin, 23.11.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedszkole w Kleosinie informuje, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki  przedszkolnej i do zajęć ekoplastyka w ramach projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” z dnia 13.11.2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

 

Lp. Część zamówienia Nazwa i adres wykonawcy Cena
1. I Część: „DAWMIX” Dawid Grzegorczyk, Gen. Władysława Andersa 40 lok.35 15745,00
2. II Część: Artykuły do stołówki Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4 11593,00
3. II Część: Artykuły do zajęć Ekoplastyka Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4 1568,37

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dyrektor Przedszkola w Kleosinie

 1. Kruczkowskiego, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

ogłasza przetarg nieograniczony


na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie- oddziały przy   ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie.

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w siedzibie zamawiającego:    16-001 Kleosin ul. Kruczkowskiego 4 – pokój dyrekcji, na stronie internetowej   zamawiającego:  przedszkolewkleosinie.pl
 2. Informacje można uzyskać pod nr tel: 85 6632-118, e-mail: pzedszkolewkleosnie@gmail.com
 3. Pożądany termin realizacji zamówienia – 2 stycznia 2018 do 30 grudnia 2019.
 4. Termin składania ofert od 17 listopada 2017 do 01 grudnia 2017r.  do godz. 10.00
 5. Miejsce składania ofert: Przedszkole w Kleosinie ul. Kruczkowskiego 4, 16-001 Kleosin
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu w Kleosinie ul. Kruczkowskiego 4, 16-001 Kleosin w pokoju dyrektora 01 grudnia 2017 o godz. 10.30.
 7. Ocena i wybór nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
 8. Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Dyrektor Przedszkola w Kleosinie

mgr Teresa Seweryna Kozłowska

 

Załączniki:

 1. PRZETARG -CATERING SIWZ 2017
 2. wzór umowy
 3. formularz ofertowy 2017

Szanowni Państwo,

Kleosin, 03.11.2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/10/17-BP

z dnia 16.10.2017 dotyczącego dostawy pomocy dydaktycznych

do zajęć gimnastyka korekcyjna na potrzeby projektu

 

„Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.

Przedszkole w Kleosinie unieważnia postępowanie zapytania ofertowego z dnia 16.10.2017 r. na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć gimnastyka korekcyjna na potrzeby projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi na wady postępowania w zakresie specyfikacji przedmiotu zapytania.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapraszamy do udziału w nowym postępowaniu.

 

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć psychologicznych na potrzeby projektu  „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Termin składania ofert: do dnia 24.10.2017 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe pomoce do zajęć psychologicznych
 2. Formularz ofertowy i oświadczenie – zapytanie ofertowe pomoce do zajęć psychologicznych

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć cyrkowych na potrzeby projektu  „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017, godzina 9.00. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe pomoce do zajęć cyrkowych
 2. Formularz ofertowy i oświadczenie – zapytanie ofertowe pomoce do zajęć cyrkowych

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych  na potrzeby projektu  „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017, godzina 9.00. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe pomoce logopedyczne
 2. Formularz ofertowy i oświadczenie – zapytanie ofertowe pomoce logopedyczne

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych  na potrzeby projektu  „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017, godzina 9.00. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe pomoce do zajęć teatralnych
 2. Formularz ofertowy i oświadczenie – zapytanie ofertowe pomoce do zajęć teatralnych (1)

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych  na potrzeby projektu  „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017, godzina 9.00. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe pomoce do zajęć matematycznych
 2. Formularz ofertowy i oświadczenie – zapytanie ofertowe pomoce do zajęć matematycznych

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu  „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017, godzina 9.00. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe pomoce do zajęć Mali Odkrywcy
 2. Formularz ofeertowy i oświadczenie – zapytanie ofertowe pomoce do zajęć Mali Odkrywcy

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu  „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017, godzina 9.00. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe pomoce do j. angielskiego
 2. Formularz ofertowy, oświadczenie – zapytanie ofertowe pomoce do j. angielskiego (1)

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola


Szanowni Państwo,

Przedszkole w Kleosinie zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania w ramach Projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Ofertę należy złożyć w terminie do 9 października 2017 r., godz. 9.00

– w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego:
Przedszkole w Kleosinie, ul. Tarasiuka 9, 16-001 Kleosin

lub

– elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy przedszkolewkleosinie@gmail.com

W załączeniu zapytanie ofertowe wraz ze  szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Formularz ofertowy:

 1. Zapytanie ofertowe – zajęcia z robotyki i programowania
 2. Formularz ofertowy- zajęcia z robotyki i programowania

Z poważaniem,

Teresa Kozłowska

dyrektor przedszkola

 

NASZE GRUPY
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny