beznazwy

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z projektu unijnego

„Bajkowe Przedszkole”- atrakcyjne dla wszystkich dzieci

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia psychologiczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia przyrodnicze (Mali Odkrywcy)
 • Zajęcia z sensoplastyki
 • Zajęcia z pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku
 • Zajęcia z Bum bum rurek (Kreatywny Przedszkolak)
 • Zajęcia plastyczne (Kreatywny Przedszkolak)
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe (Kreatywny Przedszkolak)

Na poszczególne zajęcia dzieci są kwalifikowane przez nauczycielki poszczególnych grup, które biorą pod uwagę predyspozycje i zainteresowania dzieci.

NASZE GRUPY
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny